preskoči na sadržaj

Obrtnička škola Koprivnica

Pristup informacijama

Ustavno pravo na pristup informacijama kao i pravo na ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Obrtnička škola Koprivnica, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu Obrtničke škole Koprivnica da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

U slučaju mogućnosti zakonskog ograničenja pristupa informaciji, Obrtnička škola Koprivnica dužna je prije donošenja odluke provesti test razmjernosti i javnog interesa.

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Obrtnička škola Koprivnica obvezna je riješiti zahtjev za pristup informacijama, odnosno ponovnu uporabu informacija najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, a protiv rješenja Obrtničke škole Koprivnica može se izjaviti žalba Povjerenici za informiranje u roku od 15 dana, dok se protiv njenog rješenja može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Žalba se može izjaviti i kad  Obrtnička škola Koprivnica, u propisanom roku, ne odluči o zahtjevu podnositelja.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija  možete podnijeti Obrtničkoj školi Koprivnica:

putem telefona na broj 048/621-083

putem elektroničke pošte: pristupinfo@ss-obrtnicka-koprivnica.skole.hr

poštom na adresu Obrtnička škola Koprivnica, Trg slobode 7, 48 000 Koprivnica

Službenik za informiranje: Ivana Mustafa

Obrtnička škola Koprivnica ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine” broj 12/14., 15/14)

 

Dokumente koji su bitni za rad škole dostupni su na slijedećem linku>>Akti škole


PROMOTIVNI VIDEO

VIRTUALNA ŠETNJA ŠKOLOM

 

UČENIČKI SERVIS

Centar kompetentnosti

Facebook OBSKC

Facebook ERASMUS+ OBSKC

POVELJA ZA MOBILNOST

Video promidžba

    

    

KORISNI LINKOVI

CMS za škole logo
Obrtnička škola Koprivnica / Trg slobode 7, HR-48000 Koprivnica / ss-obrtnicka-koprivnica.skole.hr / ured@ss-obrtnicka-koprivnica.skole.hr
preskoči na navigaciju